ایران میمون به فضا می فرستد
پیش از این محموله زیستی متشكل از كرم خاكی، سوسك و موش از سوی محققان كشورمان به فضا پرتاب شده بود و تاثیرات فضای جو در این موجودات زنده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت...

ایرنا كسب اطلاع كرد كه مسافر آینده فضایی ایران یك میمون خواهد بود كه توسط یكی از ماهواره‌های ملی بومی كشور به فضا پرتاب خواهد شد.
   
 محموله زیستی حامل این موجود زنده در كنار چهار ماهواره ملی بومی 'فجر'، 'ظفر'، 'صدر' و 'امیركبیر 1' و همچنین نمونه ماهواره فضایی 'نوید علم و صنعت' روز جاری با حضور رییس‌جمهوری رونمایی شد.

دكتر احمدی‌نژاد پیش از این در ارتقای سطح توانمندی‌های كشور در عرصه هوافضا به منظور اعزام فضانورد ایرانی به فضا تاكید كرده است و ارسال این محموله زنده جدید نیز در راستای تحقیقات علمی دانشمندان ایرانی به منظور دستیابی به این هدف است.

پیش از این محموله زیستی متشكل از كرم خاكی، سوسك و موش از سوی محققان كشورمان به فضا پرتاب شده بود و تاثیرات فضای جو در این موجودات زنده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.