دستگیری باند قاچاق زناندستگیری باند قاچاق زنان
دستگیری باند قاچاق زنان

دستگیری باند قاچاق زناندستگیری باند قاچاق زنان


سردار احمد روزبهانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران شناسایی و دستگیری باند قاچاق انسان در ایران را نتیجه تلاش 3 ماهه ماموران پلیس ذكر كرد و گفت: این باند دارای 2 شاخه بود كه یك شاخه آن در تهران و شاخه دیگر آن در كرج مشغول فعالیت بودند و دختران را برای تجارت از كشورهای آسیای میانه و از طریق ایران به كشورهای حوزه خلیج فارس منتقل می‌كردند.

وی در مورد چگونگی فعالیت اعضای این باند گفت: سر دسته ایرانی این باند با همكاری عوامل دیگر در تهران و میناب دخترانی را كه از طریق مرزهای هوایی وارد ایران می‌شدند از فرودگاه تحویل گرفته و آنها را به منزلی در تهران منتقل و سپس از طریق زمینی آنها را به میناب منتقل و بعد از انتقال به بندر از طریق لنج به كشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل می‌كردند.