ژیلا صادقی، مجری زن سیما در حال تبلیغ برای شرکت «کن وود»
این عکس در روزنامه ایران مورخ 25 بهمن ماه جاری منتشر شده است.