دختران سال آخر دبیرستان در کره جنوبی، فارغ‌التحصیلی خود را درحالی که لباس سنتی بر تن کرده‌اند، جشن می‌گیرند. این تصویر مربوط به جشن دبیرستان دخترانه دانگ‌میونگ سئول، پایتخت کره جنوبی است.